Primárny hliník

Spoločnosť zabezpečuje dodávky primárneho hliníka, a to hlavne:

  • v oblasti výroby tlakových odliatkov
  • pre výrobu špeciálnych zliatin
  • pre spotrebiteľov so špecifickými požiadavkami na kvalitu

Plná flexibilita v rámci dodávok, možnosť dodávok do 3 pracovných dní.